2009

Kirmesprotokoll

Brudekoll von där Kiarmes äm Joahr sechzisch noa Meehse Matti:

O Tempora, o Mores – watt fia Zaaiden watt fia Sitten;
daad sääd ned nummen dä Römer, dä änn dääm Schdäädchji vor Luxemburg sain Zaid bai nutzlosen Bruud unn Schbielen vaplämperd. Daad soan och mia Wähler bai der Bundestagswahl, wu mia aal Foarwen, aba kään Konduuren wählen kinnen.
Bangkerden-Manager, die vun Traditiuunen kään mih Oahnung mih honn, bräängen med iharen Schbielchern de Weltwirtschaft durjenaaner, unn dat Schweinegrippevirus vergreift sich an dä selbsternannten Tierschützern.
Wie good, dat mia Weddlijer do dää Fels in där Brandung sain.
Äm ärschden Wahlgang wählen mia oos ´n naie Bierjamääsda vun Format, wu wuaanischder
die Innenschdääd ledig gemaach sain gääwen gänn, honn mia gruuß ´n nai Schlooß med Galerie gebaut unn die poar Gääkijen vun Iewerallhäär, nummen ned vun hei, honn fia iharer Demonstratiuun glatt vagääß, saisch schlau ze maachen, dat de Schweinschija hai bai oos änn Ehren gehaal und äänmool äm Joahr och noch schien vapackt gänn. Getreu däm Motto: De gustibus non est disputandem – iewer Geschmack kann man ned schdraiden.
Schdraiden kinnt ma awa, ob et nuutwäänisch hätt sain kinnen, oosen Schdaadpadruun ausgerechnet während där Kiarmes durch ´n Goardenzwersch ersetzen ze meessen, nuuren weil dä Lack oob woar. Daat hodd dä Wilbert rausgefunn.
Dääm obligatorischen Blumengruß durch die schwindelfreien Määner der Faierwehr hädd et
jedenfalls ned geschaadt. Denn direkt donoo heißt et bei däänen unn oos: Ergo bibamus – looßt oos trinken, faiern unn fröhlich sain; bei Sonnenschein unn woarmem Wääder wie dies Joahr äss daat ned nummen äänfach gesoot.
Ned nummen äänfach gebaut äss och dä naie Fürstenhof baim Rummel – daad Monstrum äss esu schwer, daad ed glatt äm Booden vasunk äss unn wailen äänen Meter deefer als dä Rest vum Plaads laid. Wat sull ma doo soan ? De profundis clamavi ad te – aus der Tiefe rufe ich zu Dir.
Mih geroof als wie gesung´n hodd oosen naien Noochtswächder, Pschierer´s iharen Renee´.
Daad äss ´n Öcher Gastarbeidter – mia sain joo weltoffen unn die best Laid kummen halt zo oos hai hien. Wänn äänen vun dänne Schbionäärern vun däm lumpijen Ehrenberger hään hai gehäärd hätt, hätt ´n määnen kinnen, ´n wäär änn där falscher Schdaad. Ma mooß halt immer die passend Sprooch bei Hand honn.
Domed kinnt ma dann och obp letzebuergesch erklären, dat dä Sinn ooser Kiarmes dat
fröhliche Faiern bai goodem Essen unn Trinken äss; doo honn die hunnertunaachtzehn Schweinschia, die mia dies Joahr vaboddzd honn, `n good Werk fia die Völkervaschdäänigung gedoon.
Daad sääd aiheren Schdaadschraiwa unn aal Schdaadräät
unnaschraiwen daad gäär.

Wittlich, oam 20. August 2010
Detlef Boor

Nach oben